Stöd för unga brottsoffer

Örnsköldsviks kommun ansöker om medel ur Brottsofferfonden till ett Stödcentrum för unga brottsoffer.
Många brottsoffer är unga, och resurser och kunskaper saknas för att stötta dessa ungdomar, skriver Ingrid Eriksson, chef för kommunens ungdomsenhet i ansökan till Brottsofferfonden. Kostnaderna för projektet beräknas till drygt femhundratusen kronor.