Västernorrland

Regionindelningarna tar form

I dag tar regionfrågan ett steg framåt när Kammarkollegiets förslag till framtida regionindelningar blir offentlig.

Det frågan gäller för Västernorrland är om vi ska hålla ihop som ett län i en kommande region eller delas upp mellan två olika regioner.

Kammarkollegiet ska lämna förslag till regeringen om den frågan. Rapporten kommer också att skickas ut på snabbremiss till kommuner och landsting.