Västernorrland

Stressade studenter

Hälften av studenterna på Mittuniversitetet känner sig stressade. Det visar en rapport som Studenthälsan på Mittuniversitetet har gjort.

Det är Studenthälsan, en del av Studentcentrum vid Mittuniversitetet som står bakom rapporten som undersökt hur universitetsstudenterna på Mittuniversitetet mår.

Rapporten heter ”Hej, hur mår du?” och är en sammanställning av resultatet från enkätfrågor som skickats ut till 2000 slumpmässigt utvalda studenter på Mittuniversitetet. De frågor som funnits i enkäten har handlat om hur studenter upplever sin hälsa, om de känner sig stressade och vad de har för alkoholvanor.

Enligt Maria Pihlblad, som arbetar som samordnare vid Studenthälsan, kan rapporten ge en möjlig bild om hur studenterna vid Mittuniversitetet mår. Pihlblad poängterar dock att det tyvärr har varit ett lågt deltagarantal, endast 381 studenter av 2000 potentiella deltagare har svarat på enkäten. På grund av det låga deltagandet kan inte någon slutsats dras av rapporten men materialet kan, enligt Studenthälsan, ge en möjlig bild av hur studenter vid Mittuniversitetet svarar på frågor om deras levnadsvanor, hälsotillstånd m.m.

Hälften av Mittuniversitetets studenter känner sig stressade

Sveriges Radio Västernorrland besökte Mittuniversitetes campus i Sundsvall och pratade med ett tiotal studenter, alla av de studenterna uppgav att de någon gång under sin studieperiod känt sig stressad.

Enligt Maria Pihlblad visar rapporten ”Hej, hur mår du?”, att minst hälften av de studenter som deltagit i undersökningen någon gång känns sig stressad.

– Jag har varit rätt stressad den här kursen, annars känner jag mig rätt så lugn faktisk, säger studenten Maria som studerar grafisk design, andra året på Mittuniversitetet, till Sveriges Radio Västernorrland.

I stora drag visar ändå rapporten på en positiv bild, enligt Maria Pihlblad. Trots att ca 50 procent uppger att de känner sig stressade så säger de samtidigt att de upplever sin studentsituation som trivsam, enligt Pihlblad.

Hur mår Mittuniversitetets studenter?

– Den bilden vi har fått av våra svaranden så upplever majoriteten ett gott hälsotillstånd och att de trivs väldigt bra med sitt studentliv. Säger Maria Pihlblad till Sveriges Radio Västernorrland.

Sara och Maria, är två studenter vid Mittuniversitetet som Sveriges Radio Västernorrland pratat med, enligt dem finns det recept på hur man inte stressar.

– Jag försöker att tänka att jag ska ta det lugnt och tänka vad jag ska göra för att hinna med, berättar Sara för Sveriges Radio Västernorrland.

– Jaa, ha det trevigt och försöka koppla bort skolan ett tag, fortsätter studenten Maria att berätta.

Therés Ulander
theres.ulander@sr.se