Västernorrland

40 nya jobb till länet

Arbetslösheten stiger och Arbetsförmedlingen får nya uppdrag efter årsskiftet. För att klara det ökade trycket måste det nyanställas. Det kan innebära närmare 40 nya jobb för arbetsförmedlingarna i länet, tror Gunnars Fors arbetsförmedlingschef i Örnsköldsvik.

– Det är här är nödvändigt för att vi ska klara arbetssituationen, säger han.

Trycket kommer att bli ännu större efter årsskiftet då arbetsförmedlingen får ansvar för dem som lämnar sjukförsäkringen och som tidigare var Försäkringskassans ansvar.

– Ett stort antal personer kommer att lämna sjukförsäkringen och i stället ska vi stötta dem, säger Gunnar Fors.

Han hoppas att de på arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik kan anställa åtta nya personer. I hela Sverige ska 2 000 personer nyanställas. De anställda kommer att anställas successivt med början i november.

Det ska anställas arbetsförmedlare, psykologer, socionomer, socialkonsulter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Anna Ahlström
anna.ahlstrom@sr.se