Västernorrland

Arena Miljölänet

Kommunernas miljöarbete varierar mycket från kommun till kommun. Det visar en rapport från Länsstyrelsen som samlat in och analyserat miljöarbetet.

Elin Mattson och Lidia Suokko som arbetar i projekt Arena Miljölänet är bland annat förvånade över att arbetet med att samla in data skiftar så mycket.

Rapporten visar att det finns ingen kommun som är genomgående bra eller dålig på miljöfrågor. Sollefteå är till exempel bra på att hålla koll på energiförbrukningen i offentliga lokaler, Kramfors tycker ekologiska livsmedel är viktigt. Ånge skyddar sina vattentäkter medan Härnösand har satsat på cykelbanor.

I hela länet har antalet miljöbilar ökat, allra mest i Timrå och Örnsköldsvik. Jämfört med övriga landet så har vi däremot få miljöbilar. En anledning kan vara att det har varit svårt att hitta tankställen, en annan att kommunerna byter ut sina bilar med vissa tidsintervall säger Lidia Suokko.

Av landets samtliga kommuner är bara en fjärdedel klassade som ekokommuner men i Västernorrland är alla ekokommuner och därför kan de jobba och lära av varandra säger Elin Mattson.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se