Västernorrland

Kollektivresorna varierar

I länet åker flest kollektivt i Sundsvall, räknat per invånare. I Sundsvall åker varje invånare i snitt över 50 resor kollektivt per person och år. Det visar statistik från Länstrafiken och SCB, statistiska centralbyrån.

Sollefteåborna är det som åker minst kollektivt, bara strax över tio resor per person och år. Totalt minskade resorna med kollektivtrafiken i länet något mellan 2007 och 2008