20 lärare sparkas i Härnösand

20 lärare ska sparkas och Viksjö skola läggs ner. Så ska Barn- och skolnämnnden i Härnösand få inkomster och utgifter att gå ihop nästa år.
Beslutet togs igår av en enig nämnd.Åtminstone när det gäller nedläggningen av Viksjö skola. Men meningarna bland politikerna går isär när det gäller minskningen av antalet lärare. Opposition vill att nämnden ska ha is i magen och öka intäkterna i stället för att hålla lärartätheten intakt i kommunen. Men Stig Nilsson, socialdemokrat och ordförande i nämnden, vågar inte chansa. Som han ser det saknas den 12 miljoner. Via staten kommer det in fyra miljoner, men ändå fattas det åtta. Därför måste dessa beslut fattas, enligt Stig Nilsson.