Kramfors mot droger

Kramfors blir föregångskommun i förebyggande arbete mot droger och alkohol.
Som en av sex kommuner i landet har Kramfors utsetts att delta i ett projekt för att minska droganvändningen. Det gör man i samarbete med bland annat Alkoholkommittén och Statens Folkhälsoinstitut.