Sollefteå

Platschef frias från dödsolycka

Det var inte platschefens fel att en person dog i en arbetsolycka på ett industriföretag i Junsele 2007.

Det ansåg däremot åklagaren, men Ångermanlands tingsrätt ogillar åtalet.

Olyckan inträffade då en reparatör försökte få i gång en krånglande vävstol. Den 30-årige reparatören stod på en stege och utförde monteringsarbete under taket. Där kom han i kontakt med en strömförande kabel, fick ström i sig och ramlade ner på golvet.

Läkare har konstaterat att han omkommit av den elektriska stöten.

Elsäkerhetsverkets utredning visade att ett beröringsskydd inte var tillräckligt säkert eftersom en tidigare montering varit felaktigt och ej fackmannamässigt utfört. Åklagaren ansåg att platschefen inte gjort tillräckligt för att förhindra olyckan och åtalade honom för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död.

Platschefen var på semester när olyckan inträffat och har i rättegången hävdat att han inte kunnat förhindra olyckan.

Tingsrätten konstaterar att det fanns brister i arbetsmiljöarbetet på företaget, men att de inte var av den arten att företagets säkerhetsansvarige tjänsteman skulle kunna ställas till ansvar för olyckan.

(TT)