Över hundra miljoner på sprit, vin och öl

Alkoholförsäljningen på restauranger i Sundsvalls Kommun har ökat stadigt under de senaste åren. Det står att läsa i en rapport som kommunens alkoholenhet sammanställt. I dag omsätter alkoholförsäljningen mer än 114 miljoner kronor vid olika restauranger. Och det är mer än en fördubbling av intäkterna från 1995 då försäljningen drog in 50 miljoner kronor. Antalet serveringstillstånd hos restauranger har också ökat markant. Från 60 stycken till 90 stycken under de senaste sex åren.