Lärarförbundet hotar med rättslig process

Lärarförbundet i Härnösand överväger att dra igång en rättsprocess mot kommunen. Förbundet anser att barn- och skolnämnden gått förbi fackliga förhandlingar när man i torsdags fattade beslut att dra in ett tjugotal lärartjänster.