Örnsköldsvik

Ökat intresse för gruva i Rockliden

Bolidens intresse för att starta upp gruvbrytning i Solbergs området har ökat.

– Arbetet under året har gett oss indikationer som gör att vi fortsätter med prospekteringsarbetet. Svaret är ja, vårt intresse har ökat för området, säger Hans Årebäck, tillförordnad prospekteringschef hos Boliden.

Sedan 80 talet har Boliden visat intresse av ett stort område i Rockliden som ligger 12 kilometer sydväst om Solberg och 25 kilometer öster om Junsele. Förekomst av koppar, zink, bly och silver har fått Boliden att under olika perioder arbeta med två stora områden. Det största på knappt 6000 hektar. Under året har det här arbetet intensifierats. Boliden som är ett börsnoterat företag kan och får inte berätta hur stor och intressant den här förekomsten är.

När tar ni ett beslut om det blir gruvbrytning i Rockliden?

-En hypotetisk fråga som inte går att svara på, säger Hans Årebäck. Det jag kan säga idag är att vår prospektering fortsätter och att vi under den tiden utvärderar resultaten.

-Det kan ligga fem år framåt i tiden. Men det kan också handla om 10 år.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se