Hjälp att sluta röka och snusa

Nu ska personalen inom sjuk-och hälsovård i länet få hjälp med att sluta röka och snusa. Sjukvården kommer tillsammans med Folkhälsoinstitutet att anställa en person som kommer att arbeta med rök-och snusavvänjning.
Enligt folkhälsoinstitutets siffror dör 7000 personer varje år i sjukdomar som orsakas av rökning. 85% av dem som röker säger att de vill sluta röka. Den 29 oktober kommer 134 personer som arbetar inom sjukvård, skolhälsovård, tandvård och apotek att gå en kurs i motiverabde samtalsmetodik.