Dålig beredskap inför kemikalieolyckor

Många företag i Västernorrland och Jämtland är dåliga på att bedöma risker vid hantering av kemikalier. Det säger Arbetsmiljöinspektionen efter en nyligen avslutad undersökning.
Företagen måste ha beredskap inför eventuella olyckor. Det ska finnas en instruktion om hur man beter sig i kritiska situationer. På den punkten fick många företag ålägganden i Arbetsmiljöinspektionens undersökning. Särskilt många brister finns, när det gäller hur man gör då en olycka inträffat.