Västernorrland

Nya regler kan innebära personalminskning

Från och med årsskiftet kommer 1000 västernorrlänningar att utförsäkras enligt de nya reglerna i sjukförsäkringen. Tanken är att deras möjlighet att återvända till arbetsmarknaden ska prövas. Det här innebär stora omställningar för såväl de enskilda personerna som för Försäkringskassan lokalt.

Det nya regelverket innebär stora förändringar för Försäkringskassan som sannolikt kommer att tvingas minska sin kostym och bli färre anställda.

En viss förändring har redan skett sedan Försäkringskassan omorganiserades för ca. ett och ett halvt år sedan. En del medarbetare har gått över från den lokala enheten till den nationella som nu finns i Sundsvall.

Men de nya reglerna kommer att innebära mer förändringar, säger Ann-Christin Munther som nu funderar på hur budgeten för 2010 kommer att se ut.

Och Försäkringakassans generaldirektör Adriana Lender som besökte Sundsvall igår är kritisk till att förändringen ska egenomföras så snabbt.

– Vi har inte kunnat förbereda oss i detalj eftersom vi inte har vetat vilka regler som ska gälla, säger hon. Det ska gå, men det kommer att bli bråttom


Stig Edfast
stig.edfast@sr.se