Västernorrland

Krafttag mot fusk

Allt fler anmäls för fusk med sjukpenningen. Hittills i år har det gjorts sex polisanmälningar i länet som gäller misstanke om fusk med sjukpenning. I fjol ledde sju fall till polisanmälan.

Att fler fall anmäls och upptäck beror på att Försäkringskassan lägger mer resurser på att granska vilka som får sjukpenning.

– Vi jobbar inte längre med bara anonyma anmälningar och vad vi själva upptäcker internt utan också med riktade kontroller. Då undersöker vi de som får sjukpenning och också deklarerar inkomst, säger Lena Brunzell enhetschef på Lokalt Försäkringscenter i Sundsvall.

Under 2008 utreddes 70 ärenden i Västernorrland där Försäkringskassan misstänkte felaktiga utbetalningar och hittills i år har de utrett 134 fall.

– Vi utreder för att se om det finns brott mot bidragslagen. Det är inte alltid det finns, säger Lena Brunzell.

Ibland handlar det helt enkelt om missförstånd.
– Socialförsäkringen kan vara svår, fortsätter hon.

Hittills i år har Försäkringskassan krävt tillbaka 1,5 miljoner kronor från länsbor som inte har rätt till sjukpenning.