Härnösand

Hard rain

Hur påverkar klimatförändringarna människor och djur? Och vad är det som krävs för att vi ska göra nånting åt det? Det handlar fotoutställningen Hard rain om.

Hard rain - vår otyglade kollision med naturen. Det är namnet på den 45 meter långa fotoutställning som visas på Technichus i Härnösand just nu.

Söråker, Härnösand, Stockholm, Köpenhamn
Utställningen är producerad av fotograf Mark Edwards i samarbete med Bob Dylan vars sång med samma titel är en viktig beståndsdel i utställningen.

SIDA turnerar med utställningen, den har visats i Söråker och i slutet av oktober visas den i Stockholm och sedan vid klimatkonferensen i Köpenhamn i december.

Skrämmande bilder
Utställningen tar upp det ohållbara användandet av jordens resurser. Den visar hur människan breder ut sig på bekostnad av naturen. Den visar svältande människor och oljeskadade fåglar, och bilderna är ibland otäcka.

Åldesgränsen är 15 år men utställningschef Lilliann Gilmark på Technichus säger att föräldrar bör bedöma om deras barn ska se den, och föräldrar bör isåfall se den tillsammans med sina barn.

För Technichus är utställningen första steget i en längre satsning som avslutas i maj nästa år då Technichus egen utställning om hållbar utveckling, "Kretshopp", öppnar.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se