Västernorrland

Andra våg av influensan på väg

Den nya influensan/Svininfluensan har än så länge inte haft någon större spridning i länet och klingar nu av.

Men besöksförbudet på våra sjukhus kvarstår, och en andra våg av smittan kan få betydligt större omfattning enligt smittskyddsläkaren Hans Boman i Sundsvall.