Västernorrland

Politiker i länet hoppar av sina uppdrag

Andelen politiker som väljer att lämna sina poster under pågående valperiod varierar kraftigt mellan kommunerna i länet.

Flest hoppar av i Härnösand, närmare 20 procent av de folkvalda, medan siffran i Örnsköldsvik som har minst avhoppare är närmare fem procent.

Landstinget i Västernorrland har också många avhoppare; drygt 16 procent har hoppat av sedan valet 2006.

Detta enligt statistik från Valmyndigheten som bearbetats av tidningen Dagens Samhälle.