Västernorrland

Färre döms till ungdomstjänst

Andelen som döms till ungdomstjänst i länet verkar bli färre i år. Fram till november hade 70 ungdomar dömts till ungdomstjänst jämfört med 95 på hela 2008. Och en stor minskning står Sundsvall och Örnsköldsvik där ungdomstjänsten nästan halverats.
– Vi funderar också vad det beror på. Brottsligheten bland unga har ökat så vi får titta på varför ungdomstjänsten har minskat, säger Åse Lundgren på Örnsköldsvik kommun.

Åse Lundgren och flera av hennes kollegor på kommunerna i länet menar att ärendena kommer i vågor och att det kan vara en förklaring till minskningen av ungdomstjänsten hittills i år.

Igår berättade SR-Västernorrland att väntetiden på att få ungdomstjänst var lång i flera kommuner. I till exempel Örnsköldsvik på uppemot ett år. Men väntetiden har nu blivit kortare.

– Just nu flyter det på väldigt bra. Det ser ut att ha vänt, säger Åse Lundgren

Många kommuner i länet har också haft svårt att få företag att ta emot kriminellt belastade ungdomar. Men i Örnsköldsvik har det gått bättre.

– Vi har fantastiska eldsjälar ute på företagen som är beredda att ta emot de här ungdomarna, säger Åse Lundgren samordnare ungdomstjänsten i Örnsköldsvik.

Christer Suneson
christer.suneson@sr.se