Västernorrland

Hur stoppa politikeravhoppen?

Arbetsformerna för politikerna kan behöva förändras för att fler yngre ska vilja engagera sig och sedan också stanna kvar. Det är ett problem idag att så många politiker hoppar av sina uppdrag i förtid, säger Härnösands kommunalråd Anders Gäfvert.

Andelen politiker som väljer att lämna sina poster under pågående valperiod varierar kraftigt mellan kommunerna i länet.

De yngsta och nyaste hoppar av
Flest hoppar av i Härnösand, närmare 20 procent av de folkvalda, medan siffran i Örnsköldsvik som har minst avhoppare är närmare fem procent.

Utan att ha analyserat siffrorna så tror moderata kommunalrådet i Härnösand, Anders Gäfvert, att det är flest som hoppar av bland de yngsta och nyaste i politiken.

– Deras sociala situation förändras. De kanske får ett nytt jobb på en annan ort eller får barn och bildar familj. Då kan det vara svårt eller omöjligt för dem att behålla sitt förtroendeuppdrag.

Sammanträden på dagtid
Ett sätt att underlätta för t ex småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt kan vara att sluta ha sammanträden i kommunfullmäktige på kvällstid:

– Det kan vara svårt att jobba hela dagen och ha barn på dagis och sedan lämna barnen igen för att gå på sammanträde. Fullmäktigemöten på dagtid kan vara bättre för många, tror Anders Gäfvert.

Fler gamla rävar ger stabilitet
I Örnsköldsvik med få avhoppare tror man också att det beror mycket på åldern:

– Vi har rätt stor andel i kommunfullmäktige som har suttit länge, säger Dan Olsson, centerpartist och oppositionsråd i Övik. För att få nya att stanna kvar så måste man se till att de kommer in i i arbetet och känner att det har möjlighet att påverka.

– Men det kan också bero på stämningen i partigruppen, tror Leif Lindholm, S-ordförande i Örnsköldsvik.

Lättare när ekonomin går bra
– Och så har vi haft ordning på ekonomin i vår kommun och då är det också lättare att komma in som ny. När det måste fattas många tuffa beslut så är det svårare att vara ny i politiken, tror Leif Lindholm.

Landstinget i Västernorrland har också många avhoppare; drygt 16 procent har hoppat av sedan valet 2006.

Detta enligt statistik från Valmyndigheten som bearbetats av tidningen Dagens Samhälle.

                                                                                           Anna Ahlström
                                                                                    anna.ahlstrom@sr.se

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se