Västernorrland

Vad händer med lymfterapin?

Den som opereras för t ex bröstcancer eller prostatacancer drabbas ofta av besvärliga och smärtsamma lymfödem, t ex att armen svullnar upp och smärtar. Nu befarar bröstcancerföreningen i Ådalen och Medelpad att landstinget ska dra ner på den speciella lymfterapi som kan lindra besvären.

Bröstcancerföreningen är till största delen nöjd med hur lymfterapin vid Härnösands- respektive Sundsvalls sjukhus har fungerat under de senaste åren.

Oro för att inte få behandling
Men nu har föreningen fått veta att verksamheten ska förändras och befarar att den kommer att försämras.

– Vi är oroliga för att inte få den vård som vi så väl behöver, säger Maria Ulander från Bröstcancerföreningen Ådalen.

Ett förslag är enligt bröstcancerföreningen att primärvården skulle ta över lymfterapin.

Behövs speciell kompetens
I ett brev till landstinget frågar föreningen om primärvården kommer att kunna utföra behandling omedelbart  vid en eventuell övergång, utan långvariga avbrott för de som har behov av kontinuerlig behandling.

Det behövs också speciell utbildning av den som ska ge lymfterapi och Maria Ulander är tveksam till om den kompetensen idag finns hos primärvården.

Fortfarande oklart
Den lymfterapeut som Maria Ulander besökt på Härnösands sjukhus är privatpraktiserande men har avtal med landstinget. Och hon säger att hon inte vet vad som händer efter årsskiftet då hennes avtal slutar gälla.

Primärvårdsdirektör Lennart Moberg säger att lymfterapin inte ska hamna under primärvården. Radio Västernorrland har sökt andra ansvariga inom landstinget men inte lyckats nå dem.

Smärtsamt och långvarigt
Lyftödem drabbar bl a bröstcancer- och prostataopererade. En arm eller ett ben kan svullna upp, ibland mycket kraftigt, och det ger värk och spänningskänsla. Besvären kan fortsätta hela livet efter en operation.

Speciellt utbildade lymfterapeuter kan lindra genom bl a en speciell massageform.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se