Sundsvall

Översiktsplan ställs ut

Från och med idag ställs detaljplaner ut över hur Tunadals sågverk kan byggas ut. Enligt Sundsvalls kommun kan allmänheten lämna synpunkter på planen, från och med idag till och med den 21 december.

Planerna visar hur sågverksområdet kan byggas ut genom en utfyllnad av Alnösundet. 

Enligt kommunen kan den som inte skriftligen framfört sina synpunkter under utställningstiden förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Planerna finns på stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls Kommunhus, Alnö bibliotek och på Sundsvall kommuns hemsida.