Västernorrland

Landstinget får dåligt betyg

Hjärtsjukvården och cancervården är de områden där landstinget Västernorrland får sämst betyg i en jämförelse med andra landsting. Dessutom är sjukvården i västernorrland dyr och tillgängligheten till vården dålig.