Västernorrland

Sista tunneln färdigsprängd

Nu är den sista av Ådalsbanans åtta järnvägstunnlar färdigsprängd. Och det firas med en tunnelceremoni i Snarabergstunneln idag.

Den 2,4 km långa Snarabergstunneln norr om Bollstabruk blev den sista av de åtta nya tunnlarna på Ådalsbanan att bli färdig.

15 meter järnvägstunnel
Totalt är det femton kilometer järnvägstunnlar som har sprängts fram på de nya järnvägssträckorna från Härnösand till Nyland, och dessutom 12 kilometer servicetunnlar.

Tunnlarna går mellan 30 och 70 meter under marknivån och är 7 meter höga och 7,5 meter breda.

Sprängningarna har totalt genererat tre miljoner kubikmeter bergmassor. Det skulle räcka för att fylla Globen i Stockholm fem gånger om!

Idag tjäras tunnelbotten
Det är finska företaget Lemminkäinen som byggt fem av ådalsbanans åtta tunnlar och tillsammans med banverket har man idag en ceremoni där alla närvarande enligt finsk tradition hjälps åt att tjära botten på tunneln - det bringar lycka med sig, tror man.

Och tunnelbyggandet har varit relativt lyckosamt åtminstone vad gäller säkerheten. Det har inte inträffat någon dödsolycka, men en tunnelbyggare fick revben avslagna när betong föll ner från taket.

Däremot omkom två personer och tre skadades vid brobygget över Älandsfjärden som också hör till Ådalsbaneprojektet.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se