Västernorrland

Klotter står för stor ökning av brott

Färre brott har anmälts i länet hittills i år jämfört med samma period förra året. I Örnsköldsvik har antalet anmälda brottet i stället ökat med nio procent. En förklaring till ökningen är att polisen får in allt fler anmälningar beträffande klotter och skadegörelse.

– Att det klottras mer syns också ute på stan, säger Lennart Selling, närpolischef i Örnsköldsvik.

I länets övriga kommuner har antalet anmälda brott som rör klotter minskat. Lennart Selling har ingen förklaring till varför Örnsköldsvik har drabbats hårt av den här typen av brott.

I våras satsade polisen i Örnsköldsvik särskilda resurser på klotter och skadegörelse.

– Det är framförallt ungdomar som klottrar och under våren hade vi ett projekt då vi jobbade med att identifiera klottret, säger Lennart Selling. 

Han är nöjd med resultatet efter satsningen.

– Nu är problemet inte lika stort och det klottras inte lika frekvent som det gjordes under det första halvåret, säger Lennart Selling.

Förutom klotter och skadegörelse ökar också de så kallade tillgreppsbrotten i Örnsköldsvik. Det kan bland annat handla om inbrott, stölder av bilar eller cyklar och butiksstölder.

– Framförallt har vi sett en ökning av villainbrott och vi tror att det rör sig om en liga som har följ Norrlandskusten, säger Lennart Selling.

Anna Ahlström
anna.ahlstrom@sr.se