Sundsvall

Gravstenar omkullvälta

Uppdaterad kl. 11.48
Under förmiddagen har GA församlingens personal i Sundsvall tillsammans med polisen inspekterat kyrkogården där ett 20 tal gravstenar blivit omkullvräkta.

Gravarna finns i nära anslutning till den gångväg som löper parallellt med Västra vägen.

Stefan Nilsson kyrkoherde i Gustaf Adolfs församling i Sundsvall tror inte att det rör sig om ett brott riktat mot vare sig kyrkan eller enskilda personer utan att detsnarare är berusade ungdomar som passerat genom kyrkogården.

– Det är bedrövligt och för jäkligt. En vält gravsten kan man tycka är en liten sak men det sätter sig djup i de människor som vårdar graven och det ses som ett angrepp på de anhöriga som ligger bergravda där.

Församlingen kommer nu att ta kontakt med samtliga gravrättsinnehavare för att bestämma hur gravarana ska återställas. I de flesta fall behöver bara stenen resas upp medan stenarna i några fall måste bytas ut eftersom de gått sönder.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se