Västernorrland

Vi lever kortare

Västernorrlänningar lever kortare än svensken i genomsnitt. Män i Västernorrland har den näst lägsta medellivslängden i Sverige.

Sverige, och särskilt svenska män, har bland den högsta medellivslängden i världen. Men det skiljer sig beroende på var i Sverige man bor.

Näst lägst i Sverige
Medellivslängden för män i Västernorrland är 77,7 år. Det är den näst lägsta i Sverige.

Det är precis ett år kortare än riksgenomsnittet och två år kortare än i Halland och Uppsala som har den högsta medellivslängden.

Kortast medellivslängd bland män har man i Norrbotten med 77,6 år.

Fjärde lägst för kvinnor
Kvinnor i Västernorrland lever i 82,3 år och det är fjärde lägsta i Sverige.

Jämfört med andra länder har svenska kvinnor bland den lägsta dödligheten i Europa mellan ett och 60 års ålder.

Efter 60 år har svenska kvinnor relativt sett högre dödlighet och det beror på att rökning blev vanligt tidigare bland svenska kvinnor än i andra länder.

Män dör av hjärtkärlsjukdomar, kvinnor av cancer
Män har en högre dödlighet i sjukdomar relaterade till livsstilsfaktorer, såsom skador och olyckor, alkoholrelaterad död, självmord och framför allt hjärtkärlsjukdom i de högre åldrarna.

Kvinnor har en högre dödlighet i cancer, beroende på framförallt dödligheten i bröstcancer, än män i åldrar upp till 60 år.

Utbildningsnivån betyder mest
Men ännu mer än platsen du är född på så påverkas din medellivslängd av din utbildning. Högutbildade lever längre än lågutbildade.

De sociala skillnaderna i utbildningsnivå kvarstår och verkar nästan ha ökat för kvinnor de senaste tjugo åren.

En 30-årig kvinna med eftergymnasial utbildning förväntas idag leva till 86 års ålder, medan en med enbart grunskola förväntas leva till 81 års ålder.

En 30-årig man med eftergymnasial utbildning förväntas leva till 83 års ålder, medan en man med enbart grundskola lever till 78.

(Siffrorna kommer från Socialstyrelsen, länsstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting.)

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se