Ånge

Lampor byts ut

Nu ska Ånge kommun börja byta ut sin gatubelysning. Tekniska nämnden har beviljats investeringsmedel i budget 2010 för att börja byta ut cirka 4000 gatulampor som idag använder allt för energikrävande belysningsteknik. Idag finns nya effektiva lampor där energiförbrukningen är minst 40 % lägre än idag.

Byte av belysningen är en av åtgärderna i kommunens Energi och klimatstrategi. Kostnaden för att byta belysningsarmaturer beräknas till 8 miljoner kronor under fem år.

Ytterligare 15 miljoner behövs för att under en tio års period byta stolpar för en del av belysningspunkterna.