Sundsvall

Lotto för skola

Sundsvall bryter mot Barnkonventionen, hävdar Lärarförbundet och pekar på att ingen analys gjorts av vad besparingsförslagen för Barn- och Utbildningsnämnden som klubbades slutet på september får för betydelse för kommunens barn och elever.

Förbundet skickar nu en lottokupong till den politiska majoriteten i Sundsvalls kommun för att vid ev vinst stötta kommunens budget. Vi skickar även med ett brev, där vi uppmärksammar dem på att de bryter mot FN:s barnkonvention.