Sundsvall

Beslut om dagispengar idag

Idag ska Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall besluta om hur pengar till förskolor ska fördelas. Enligt majoritetens förslag ska mer pengar tillföras vilket innebär särskilda satsningar på förskolor i områden med barn till lågutbildade och/eller utlandsfödda föräldrar

Samtidigt skärs ordinarie bidrag ner så att förskolor som har få eller inga barn till lågutbildade och utlandsfödda får kraftigt minskade resurser. Mot förändringen protesterar de kooperativa förskolorna som av hävd lockar till sig fler högutbildade.