Västernorrland

Polisprotest mot låga löner

Polislönerna är orättvisa anser polisförbundet i Västernorrland som nu protesterar mot att en polis i Västernorrland efter 40 års tjänst tjänar samma som en stockholmspolis gör efter bara sex år i tjänsten. Det här får till följd lägre pensioner och svårare att rekrytera till polisen i länet anser man och skriver nu till rikspolisstyrelsen att man vill att en nationell lönepolitik införs.