Forsmo/Hoting

Nytt projekt kring fjällsjöbanan

Järnvägen mellan Forsmo och Hoting är aktuell igen! Nu startar ett projekt igång med stöd av EU-medel. Strömsunds och Sollefteå kommuner medverkar också i projektet som går ut på att undersöka möjligheterna att få igång turism på banan. I ett tidigare projekt som handlade om infrastruktur och godstransporter fick sträckan namnet "Fjällsjöbanan".