Västernorrland

Prisas för upptäckt om cancermediciner

En professor vid Mittuniversitetet, Armando Cordova, har fått ett pris för en innovation som ska hjälpa till att utveckla nya läkemedel i kampen mot cancer.

Upptäckten kan minska biverkningarna hos mediciner och kommer också att motverka problemet med resistens hos cancerceller.

Prissumman är 90 000 kronor.