Västernorrland

Landstinget kan förlora miljoner på köer

Att behöva stå i kö mer än tre månader för att träffa doktorn och sedan få en operation eller annan behandling är inte bara frustrerande för den som väntar.

Landsting som har långa vårdköer bestraffas också genom att de inte får ta del av regeringens kömiljard.

För landstinget Västernorrland är det 28 miljoner som står på spel och under hösten har man satsat hårt för att få bort köerna. Men om man lyckats är fortfarande osäkert.

– Det viktigaste i det korta perspektivet är att skynda på, ha extramottagningar och jobba kvällstid och så. Det är det som pågått nu under oktober och november, säger Lars Bohlin som är hälso- och sjukvårdsdirektör.

Om fem dagar avgörs det om man har lyckats eller inte. Hälften av de 28 miljonerna kan man nog redan se sig blåsta på. Landstinget lyckas inte ge minst 80 procent av patienterna sin operation eller annan behandling inom tre månader.

Men den andra hälften där patienterna åtminstone får träffa sin doktor inom tre månader, har man fortfarande chans på. Just nu handlar det om tiondelar av procent ifall man har lyckats eller inte.

Men köerna i Västernorrland är ojämnt fördelade.  De är längst i Sundsvall och kortare i Sollefteå och Örnsköldsvik. Hade man haft en länsgemensam kö så hade man förmodligen rott hem de 14 miljonerna.

– Jo, det vore nog vettigt, för det blir alltid problem när man ska ha tre separata enheter som ska samverka, säger Lars Bohlin.

Finns det någon konkurrens mellan sjukhusen så att man inte gärna släpper ifrån sig patienter till sjukhus med kortare kö?

– Inte konkurrens, men däremot har vi ett internt betalningssystem som gör att man får betala för sig om man använder ett annat sjukhus, vilket skulle kunna bidra till en viss återhållsamhet i benägenheten att skicka, säger Lars Bohlin.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se