Örnsköldsvik

Stort intresse för privat hemtjänst

Två av tre som idag inte har hemtjänst i Örnsköldsvik kan tänka sig att i framtiden välja själv vem som ska utföra hemtjänstsysslorna.

Det visar en enkät bland knappt 1 500 kommunmedborgare i Örnsköldsvik.

Partigrupperna i kommunen kommer under våren att jobba vidare med frågan innan de bestämmer sig för att eventuellt släppa in privata aktörer när det gäller hemtjänst.