Västernorrland

Lågt intresse för att vistas utomhus

Nästan hälften av svenskarna lämnar aldrig asfaltdjungeln. På några årtionden har svenskarnas intresse för att vara ute i skog och mark sjunkit med tio procent.

Med minskad kontakt med naturen minskar också folks förståelse för olika miljöproblem och för bevarandet av hotade arter, säger Göran Ericsson, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet

Han förklarar utvecklingen med att vi inte längre lever lika nära naturen. Många är redan tredje generationens stadsbor och saknar den koppling som fanns förr då föräldrar och andra släktingar bodde kvar på landsbygden.

Det har gått så långt att många stadsbor inte ens vet vad man kan göra med naturens gåvor.

– Det är ju genom att leva och vara i naturen som man lär sig olika saker. I dag är det många som inte vet hur man till exempel syltar bär, säger Ericsson.

För 30-40 år sedan var bilden av en naturintresserad svensk en person som vandrade eller åkte skidor med ryggsäck på ryggen. Nu är de naturintresserade mycket mer specialiserade än tidigare och ägnar sig åt jakt, fiske, skidåkning eller liknande, konstaterar SLU-forskarna.