Västernorrland

Flicka eller pojke? - hemligt vid ultraljud

Vid kvinnokliniken i Sundsvall är det nu beslutat att ha en uttalad policy att inte berätta könet på fostret vid ultraljud.

Bara i vissa specialfall där det är medicinskt befogat gör man det i fortsättningen. Policyn är i linje med hur man hanterar frågan på andra sjukhus i landet.

Om föräldrarna aktivt frågar efter könet så är den som gör undersökningen skyldig enligt lag att berätta om det är något som inte gått att undvika att se men man gör inte någon speciell undersökning för att kunna besvara frågan.