Västernorrland

Är inlandsvägarna bortglömda?

Det är svårt för sågverken att få tag i timmer eftersom det milda vädret och allt regnande i höst gör att det inte går att köra på skogsbilvägarna.

Men infrastrukturminister Åsa Torstensson vill inte gå med på att inlandsvägarna glömts bort, när Sverige satsar på ny kustjärnväg och E4an samtidigt förbättras och får mitträcken.

– Jag har betonat och lagt nya resurser till bärighet, tjälsäkring och enskilda vägar och där finns mera pengar nu än tidigare. Vi har prioriterat detta för jag vet att de här vägarna är viktiga för industrin.

– Men timmerbilarna står ju stilla nu efter allt regnande den här milda hösten. Vad säger du till alla som inte kan köra?

– Jag är den första att beklaga det för jag vet vad de behöver och det är därför jag har lagt resurser dit också!

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se