Västernorrand

Nya lokaler för cancervård

I eftermiddags invigdes den nya Onkologikliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Antalet cancerpatienter som behöver vård ökar och de nya lokalerna gör det möjligt att klara ett ännu större behov i framtiden.