Västernorrland

Hårdare ton mot rovdjur

Västernorrlänningarna tycker att det finns för många rovdjur. Det visar en attitydundersökning som gjorts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Framförallt i Norrlandslänen är fler negativa till rovdjur än vid en liknande undersökning 2004.

-I dag har fler erfarenhet av stora rovdjur, framför allt av björn. Konsekvensen blir att man är mindre positiv till rovdjuret och att färre personer vill öka antalet rovdjur i Sverige jämfört med 2004.

Det säger Göran Ericsson, forskningsledare vid SLU.