Sollefteå

Namnlistor ska stoppa badhus

500 personer i Näsåker, Junsele och Ramsele har skrivit på en namnlista för att få förslaget om nytt badhus i Sollefteå tillfälligt stoppat.

De anser att ärendet inte är tillräckligt utrett när det gäller konsekvenserna för kommunens ekonomi och att det bör återremitteras till kommunstyrelsen.

Ärendet om nytt badhus tas upp i kommunfullmäktige i eftermiddag. För att en återremiss ska gå igenom måste en tredjedel rösta för förslaget.