Fick rätt mot EoN

En man från Örnsköldsvik har fått rätt mot EoN gällande anslutningsavgiften till elnätet som han ansåg vara oskälig. Mannen hade debiterats 39 000 kronor exklusive moms för anslutningen, men energimarknadsinspektionen ansåg summan oskälig och förlägger Eon att inte debitera mer än 15 500 kronor exklusive moms.