Sundsvall

Beslut i tvist om Blåbergets vatten

Nu har Miljödomstolen fattat beslut om hur förorenat vatten ska ledas från avfallsanläggningen Blåberget i Sundsvall.

Sundsvall Energi som äger anläggningen, får fortsätta att avleda vattnet till Tivoliverket där det renas.

Miljökontoret har ansett att avledningen av vatten måste göras om, bland annat eftersom avledningen till Tivoliverket, enligt dem, inte renar bort metaller tillräckligt bra.

Men Miljödomstolen dömer efter blåbergets ägare, Sundsvalls Energis linjer, och tillåter fortsatt avledning till Tivoliverket.

Däremot ska det byggas en ny dagvattendamm på 16 tusen kubikmeter för att minska risken att orenat vatten rinner ut i närliggande vattendrag.