Västernorrland

Prostitution utbrett i Norrland

Prostitution och koppleri är väl utbrett i Norrland, det har polisens kartläggning det senaste året visat. Redan förra året kom en rapport som visade att det fanns indikationer på sådan här verksamhet och sedan dess har polisen i de fyra nordligaste länen anställt analytikern Anna Ivaska. Hon har hittat ett 60-tal annonser om prostitution på Internet

Från september i år har Anna Ivaska bland annat jobbat med att leta på webbsidor och följa olika forum på Internet. Runt tio annonser gäller personer som finns i Norrbotten, ett tjugotal hittades i Västerbotten, och ett tjugotal i Västernorrland. Bara i Jämtland hittades ingen annons. Men mörkertalet är förstås stort eftersom inte alla annonserar öppet.