Härnösand

Nya vindkraftverk nära Vårdkasen

Det blir två vindkraftverk på Bräntberget och Solumsklinten nära Vårdkasen i Härnösands kommun.

Härnösand Energi & Miljö AB har nu fått klartecken av Länsstyrelsen.

Bullret vid de närmaste bostads- och fritidshus får inte överstiga 40 dB(A) . För att minska risken för iskast och andra nedfallande föremål ska varningsskyltar sättas upp. Vindkraftverken ska också utrustas med vingvärme med automatisk avisning.