Västernorrland

Inga besparingskrav på hövding

Landshövdingen i Västernorrland kostar skattebetalarna omkring 3,8 miljoner kronor varje år. Det visar en undersökning SR-västernorrland gjort. Förutom löner och kostnader för residenset representerade och reste landshövdingen förra året för nästan en halv miljon kronor.

Enligt länstyrelsens ekonom kommer myndigheten att få minskade anslag och har besparingskrav inför nästa år. Detta kommer dock inte att drabba landshövdingens verksamhet som får samma budget år 2010.