Kramfors

Mårdhunden i Västernorrlands län

I måndags fångades och avlivades en mårdhund i Mjällom. Djuret var en hane på 3,7 kg som var kraftigt avmagrad, saknade en stor del av svansen och var i allmänt dålig kondition. Det är den hittills sydligaste bekräftade förekomsten av mårdhund i Sverige.

Christer Zakrisson på Sv Jägareförbundet är oroad:

Mårdhunden är en främmande art som kan orsaka stor skada på det inhemska fågellivet om den etablerar sig i Sverige. Dessutom kan den sprida allmänfarliga sjukdomar som rabies, bandmask och den ostliga varianten av borrelia, som har betydligt allvarligare symptom än den borrelia som förekommer i landet idag.

Så mårdhunden är en i allra högsta grad oönskad nyhet i den västernorrländska faunan.

Längre norrur, i västerbotten och norrbotten har den påträffats redan tidigare och nu ska DNA prov tas för att utröna om den kommer från Tornedalsområdet eller om den kan ha vandrat över isen från finland till sverige.

Och klart är att det mårdhundsprojekt som redan är igång norrut får sin fortsättning här i länet säger Christer Zakrisson