Västernorrland

Datum för val av landstingsråd klart

Nu är det bestämt när landstingsfullmäktige ska samlas för att beslut om det nya landstingsrådet.

På förmiddagen torsdagen den 25e februari har man kallat till ett extrainsatt möte för att enbart hantera valet av socialdemokraten Elisabeth Strömquist som nominerats som nytt landstingsråd.

Det innebär också en del andra förändringar på olika politikerposter i Landstinget som fullmäktige också kommer att behandla på mötet.