Västernorrland

Landstinget kan ha brutit mot lagen

När Landstinget direktanställde Mantec som konsultfirma för organisationsförändringar inom Länssjukhuset så kan de ha brutit mot lagen om offentlig upphandling, enligt Konkurrensverket.

Orsaken till granskningen är enligt Konkurrensverket att avtalet mellan Landstinget och Mantec inte föregåtts av någon annonserad offentlig upphandling.

Landstinget håller naturligtvis inte med konkurrensverket utan anser att de speciella skäl som förelåg i samband med upphandlingen är en tillräcklig förklaring till den uteblivna annonseringen.

Framförallt var det mycket bråttom att lägga ut upphandlingen och landstinget anser också att den summa som avtalet omfattar gav landstinget rätt att genomföra en direktupphandling.

Men Konkurrensverket konstaterar att kontraktstiden i avtalet mellan landstinget och Mantec uppgår till två år med en möjlig förlängning om ytterligare två år.

En så pass lång kontraktstid talar enligt konkurrensverkets bedömning för att det alls inte var så bråttom och verket beslutar därför att gå vidare med en utredning.